Puneri in functiune / autorizarea functionarii

Societatea UXI SERVICES S.R.L. din Galati este partener autorizat pentru punerea in functiune si asigurarea service-ului si a pieselor de schimb in garantie pentru echipamentele Ferroli, Motan, Viessmann. 

De asemenea, societatea UXI SERVICES SRL din Galati este autorizata ISCIR conform PT-A1/2010 pentru autorizarea functionarii oricarui tip de echipament de incalzire avand P≤ 400 kW.

Punerea in functiune a centralelor / cazanelor cu P ≤ 400 kW se realizeaza printr-o serie de verificari si reglaje, la finalizarea montajului acestora, respectand instructiunile elaborate de producator si prevederile prescriptiei tehnice PT A1/2010 - ISCIR.

La punerea in functiune se realizeaza urmatoarele operatiuni:

 • se verifica documentatia tehnica insotitoare a aparatului;
 • se verifica proiectul instalatiei in care a fost incorporat aparatul ce urmeaza a fi pus in functiune si procesul verbal de receptie al instalatiei de gaz.
 • se verifica respectarea conditiilor de amplasare a aparatului: volumul incaperii, suprafata vitrata, priza de aer neobturabila, evacuarea gazelor arse;
 • se verifica integritatea aparatului si compatibilitatea acestuia cu tipul de combustibil utilizat;
 • se verifica instalarea corecta a aparatului si faptul ca nu contravine instructiunilor producatorului privind instalarea;
 • se verifica racordarea corecta a aparatului la reteaua de combustibil gazos, reteaua electrica, reteaua de apa, evacuarea gazelor arse etc.;
 • se verifica presiunile de combustibil gazos si de apa existente in circuitele de intrare ale aparatului;
 • se regleaza parametrii de intrare in aparat;
 • se efectueaza pornirea aparatului, se efectueaza reglajele necesare pentru o functionare optima a aparatului in conditiile reale existente la utilizatorul final;
 • se reverifica functiile de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului);
 • se efectueaza verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere;
 • se aduce aparatul la parametrii nominali de functionare si se verifica arderea;
 • se masoara parametrii de functionare;
 • se instruieste utilizatorul final.

Toate informatiile obtinute se inregistreaza in buletinul de verificare. In urma indeplinirii tuturor conditiilor de functionare conform PT A1-2010, se elibereaza autorizatia de functionare. Aceasta reprezinta acordul emis de catre o persoana juridica autorizata de ISCIR pentru utilizatorii de echipamente in scopul atestarii faptului ca echipamentul respectiv indeplineste toate conditiile si cerintele pentru a fi pus in functiune si utilizat in conditii de siguranta.

Autorizarea functionarii centralelor termice se emite numai de catre ingineri autorizati ISCIR daca sunt indeplinite toate conditiile impuse de ISCIR prin prescriptii tehnice, si din normativele legale in vigoare. Se completeaza certificatul de garantie, livretul aparatului, raportul de verificari, incercari si probe. Cate un exemplar din fiecare document se inmaneaza utilizatorului final.

 
 
 •  
 •  
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.