Verificari / Revizii instalatii gaze

VERIFICARI SI REVIZII PERIODICE ALE INSTALATIILOR DE UTILIZARE GAZE NATURALE Solicita ACUM

Societatea UXI SERVICES S.R.L. din Galati este autorizata ANRE pentru executie, verificari si revizii ale instalatiilor de utilizare gaze naturale, avand autorizatia 16174/11.03.2016. Prin instalatorii nostri autorizati efectuam operatiunile de verificare tehnica periodica (obligatorie la interval de maxim 2 ani), respectiv revizie periodica (obligatorie la interval de maxim 10 ani, dupa orice întrerupere a utilizării instalaţiei pentru o perioada de timp mai mare de 6 luni şi după orice accident tehnic care poate afecta instalaţia).

Conform Normelor Tehnice de Proiectarea, Executarea si Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE/2018), se realizeaza urmatoarele operatiuni:

- verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente;

- verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi;

- verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii;

- verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă;

- demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;

- verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare;

- verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente;

- verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificarii, prezentate de consumator, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse;

- verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare.

In plus, la revizia periodica a instalatiei de utilizare se va efectua si proba de etanşeitate pentru întreaga instalaţie şi proba de rezistenţă pentru partea de instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi/sau modificări.

ATENTIE !!!

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, a intrat în vigoare Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Conform Procedurii aprobate prin Ordinul nr. 179/2015, efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice se face, în baza:

  1. Contractului de prestări servicii, încheiat cu un operator economic autorizat (O.E.) de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.);
  2. Notificării trimise de Furnizorul de gaze naturale*;
  3. Documentației tehnice ce a stat la baza execuției instalației de utilizare a gazelor naturale, avizată de către O.S. (operatorul de sistem) sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz**.

*Notificarea se va transmite de către Furnizor clientului final, din oficiu, în situațiile de scadență a verificării/reviziei periodice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, care se realizează la 2 ani pentru verificare, respectiv 10 ani pentru revizie, cu minim 60 de zile înainte de data scadentă de verificare/revizie.

Notificarea poate fi solicitată furnizorului de gaze naturale și la cererea clientului final și/sau în situația în care a trecut o perioada mai mare de 6 luni de la întreruperea utilizării instalației de utilizare a gazelor naturale și/sau dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare.

** În cazul în care clientul final nu deţine documentaţia tehnică, acesta are obligaţia să solicite, direct sau prin intermediul O.E. (operatorului economic) cu care a încheiat contractul de prestări servicii, o copie a acesteia de la O.S. sau de la O.E. autorizat de Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) care a executat inițial instalaţia de utilizare.

Dacă O.S. sau O.E. autorizat A.N.R.E. care a executat inițial instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică sau aceasta nu corespunde cu tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de la locul de consum, clientul final are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui O.E. care deţine autorizaţie A.N.R.E. pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, conform Ordinului nr. 179/2015, art. 6, pct-ele 6),7),8).

Important!

Notificarea este un document care trebuie păstrat de clientul final în vederea realizării verificării/reviziei periodice de către operatorul economic (O.E.) autorizat A.N.R.E. 

Notificarea conține informații despre ultima verificare/revizie periodică realizată și despre numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse în funcțiune.

Clientul final are obligația să efectueze verificările/reviziile tehnice atât ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale individuale, cât și a celor comune, exclusiv prin intermediul unui O.E. autorizat de A.N.R.E., în baza unui contract de prestări servicii, până la data scadentă a verificării/reviziei, iar nerespectarea acestor obligații conduce la asumarea răspunderii clientului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 179/2015.

Menționăm că pentru efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice, alături de documentele specificate la punctele 1,2,3, clientului final are obligația de a prezenta O.E. și alte documente, după caz:

  • Documente din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către O.E. autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale;
  • Documente din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

De asemenea, clientul final are obligația de a asigura respectarea condițiilor tehnice pentru funcționare în siguranță a instalației de utilizare gaze naturale, prin:

  • înlocuirea racordului flexibil montat în instalaţia de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului;
  • înlocuirea detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.

 

 
 
  •  
  •  
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.